Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 159-162

Spontánní ruptura gigantického aneuryzmatu pravé koronární tepny jako příčina srdeční tamponády

Jana Hanuliaková1, Bronislav Janek2, Peter Telekes1, David Horák1, Tomáš Roubíček1, Zdeněk Velička1, Rostislav Polášek1
1 Kardiologie, Krajská Nemocnice Liberec a.s.
2 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spontánní ruptura aneuryzmatu koronární tepny je velmi vzácnou komplikací diagnostikovanou ve většině případů post mortem jako příčinu náhlé srdeční smrti. Autoři prezentují případ 66letého pacienta se spontánní rupturou gigantického aneuryzmatu pravé koronární tepny prezentujícího se kardiogenním šokem při srdeční tamponádě.

Klíčová slova: aneuryzma koronární tepny, kardiogenní šok, srdeční tamponáda

Spontaneous rupture of giant right coronary artery aneurysm as a cause of cardiac tamponade

Spontaneous rupture of coronary artery aneurysm is a very rare complication diagnosed mostly post mortem as a cause of sudden cardiac death. Authors present a case of 66 year old man with spontaneous rupture of giant coronary artery aneurysm presenting with cardiogenic shock due to cardiac tamponade.

Keywords: coronary artery aneurysm, cardiogenic shock, cardiac tamponade

Zveřejněno: 15. květen 2013


Reference

 1. Pahlavan PS, Niroomand F. Coronary artery aneurysm: a review. Clin. Cardiol. 2006; 29: 439-443. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Topaz O, Rutherford MS, Mackey-Bojack S, et al. Giant aneurysms of coronary arteries and saphenous Vein grafts: angiographic findings and histopathological correlates. Cardiovasc. Pathol. 2005; 14: 298-302. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Munker TM, Peterson O, Vesterdal J. Congential aneurysm of the coronary artery with an arteriovenous fistula. Acta Radiologica 1958; 50: 333-336. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Doud AS, Pankin D. Aneurysms of the coronary artery: report of ten cases and review of literature. Am J Cardiol 1963; 11: 228-237. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Swayze PS, Fisher LD, et al. Aneurysmal coronary artery disease. Circulation 1983; 67: 134-138. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Lamblin N, Bauters C, et al. Polymorfisms in the promoter regions of MMP-2,MMP-3, MMP-9 and MMP-12 genes as determinants of aneurismal coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2002; 40: 43-48. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Onouchi Y, Gunji T, Burns JC, et al. ITPKC functional polymorphism associated with Kawasaki dinase Susceptibility and formation of coronary artery aneurysma. Nat Genet. 2008; 40: 35-42. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Klima T, Spjut HJ, Coelho A, et al. The morphology of ascending aortic aneurysma. Hum. Pathol. 1983; 14: 810-817. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Peterson PK, Gekker G, Chao CC, Schut R, et al. Cocaine potentiates HIV- replication in human peripheral blood mononuclear cell cocultures: involvement of transforming growth factor beta. J Immunol. 1991; 146: 81-84.
 10. Habashi JP, Judge DP, Holm TM. Losartan, an AT1 antagonist, prevents aortic aneurysms in a mouse model of Marfan syndrome.Science. 2006; 312: 17-121. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Luan Z, Chase AJ, Newby AC. Statins inhibit secretion of metalloproteinases -1.-2,-3 from vascular smooth¨Muscle cells and macrophages. Arterioscler. Tromb Vasc Biol. 2003; 23: 769-775. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Bal ET, Plokker T, van den Berg EMJ, et.al. Predictability and prognosis of PTCA- induced coronary artery aneurysms. Cathet. Cardiovasc.Diagn. 1991; 22: 85-88. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Stone GW, Ellis SG, et al. Comparison of a polymer-based paclitaxel-eluting stent with a bare metal stent in patients with complex coronary artery disease: a randomized controlled trial. JAMA 2005; 294: 1215-1223. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Stabile E, Escolar E, Weigold G, et al. Marked malaposition and aneurysm formation after sirolimus-eluting coronary stent implantation. Circulation 2004; 110(5): 47. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Panju M, Basu S, Mondol S. A case of giant aneurysma following percutaneous coronary intervention.Indian Heart J. 2005; 57: 731-733.
 16. Zhang F, Qian JY, Ge JB. Rapid developement of late stent malapposition an coronary Aneurysma following implantation of a paclitaxel-eluting coronary stent. Chin. Med J. 2007; 120: 614-616.
 17. Lutra S, Tatoulis J, Warren RJ. Drug-eluting stent-induced left anterior descending coronary artery aneurysm: repair by pericardial patch- where are we headed? Ann.Thorac Surg. 2007; 83: 1530-1532. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Virmani R, Guagliumi G, Farb A, et al. Localized hypersenzitivity and late coronary trombosis secondary to a sirolimus-eluting stent. Circulation. 2004; 109: 701-705. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Bavry AA. Chiu JH, Jefferson BK, et al. Developement of coronary aneurysma after drug-eluting stent implantation. Ann Intern. Med 2007; 146: 230-232. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Stone GW, Ellis SG, et al. Comparison of a polymer-based paclitaxel-eluting stent with a bare metal stent in patients with complex coronary artery disease: a randomized controlledtrial. JAMA 2005; 294: 1215-1223. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Baman TS, Cole JH, et al. Risk factors and outcomes in patient with coronary artery aneurysms. Am J Cardiol. 2004; 93: 1549-1551. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Hartnell GG, Parnell BM. Coronary artery ectasia: its prevalence and clinical significance in 4993 patients. Br Heart J. 1985; 54: 392-395. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Desmopoulos VP, Olympios CD. The natural history of aneurismal coronary artery disease. Heart 1997; 78: 136-141. Přejít k původnímu zdroji...
 24. Nazareth J, Weinberg L, Fernandes J, et al. Giant right coronary artery aneurysm presenting with non-ST elevation myocardial infarction and severe mitral regurgitation: a case report. J of Med. Case Reports. 2011; 2011: 442. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Jha NK, Ouda HZ, Khan JA, Eising GP, Augustin N. Giant right coronary artery aneurysm - case report and literature review. J Cardiothorac Surg. 2009;4:18. doi: 10.1186/1749-8090-4-18.
 26. Mensah O, Hayward P, Koeppe M, Huth C. Successful surgical treatment of a giant coronary artery aneurysm presenting with recurrent profuse haemoptysis. J Cardiovascr Surg.2008; 3: 36.
 27. Vijayanagar R, Shafii E, et al. Surgical treatement of coronary aneurysms with and without rupture. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107: 1532.
 28. Wan S, LeClerc JL, et al. Cardiac tamponade due to spontaneous rupture of right coronary aneurysm. Ann Thorac Surg 1996; 62: 275-276. Přejít k původnímu zdroji...
 29. Hirose H, Amano A, et al. Coronary artery aneurysm associated with fistula in adults: Collective review and a case report. Ann Thorac Cardiovasc Surg 1999; 5: 258-264.
 30. Satoshi K, Kazuyuki M, et al. Cardiac Tamponade Due to Spontaneous Rupture of Large Coronary Artery Aneurysm. Asian Cardiovasc. Thorac Ann.2006; 14: 422-424. Přejít k původnímu zdroji...
 31. Szalat A, Durst R, et al. Use of polytetrafluoroethylene-covered stent for treatement of Coronary artery aneurysm. Catheter Cardiovasc Interv. 2005; 66: 203-208. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.