Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 154-156

Fraktura koronárního stentu jako příčina akutního infarktu myokardu

Vladimír Rozsíval, Jan Matějka
Kardiologické centrum AGEL, Pardubice

Žena, 46 let, byla přijata pro akutní přední IM. Před 2 lety byla ošetřena pro anginu pectoris implantací lékového stentu se sirolimem 2,5 x 28 mm do druhého úseku ramus interventricularis anterior (RIA2). Příčinou infarktu byla fraktura stentu (SF) v ohybu stínu stentu. Vodič stent narovnal a částečně obnovil průtok. Po predilataci postiženého místa balonkem byl stav řešen implantací dvou lékových stentů vylučujících everolimus. Za 1 měsíc byl proveden kontrolní angiogram a intrakoronární ultrazvuk s příznivým nálezem. SF, pokud vede k úplnému přerušení struktury stentu a následně trombóze, je jednou z možných příčin akutního srdečního infarktu. Výskyt SF je konstatován méně často, než je jeho skutečný výskyt, a je pravděpodobně jednou z příčin restenózy ve stentech, zvláště ve stentech lékových. Dosud není explicitně vyřešena otázka detekce SF a léčby. Mezi možné příčiny patří tortuosita a angulace cévy před implantací stentů, zvláště dlouhých a rigidních, lékové stenty, pravá věnčitá céva, překrývání stentů. Léčba je diskutována.

Klíčová slova: koronární stent, fraktura, perkutánní koronární intervence

Coronary stent fracture as a cause of acute myocardial infarction

46 years old woman was admitted because of acute anterior myocardial infarction with ST segment elevations (STEMI). Two years ago was she treated with drug eluting stent (sirolimus) 2.5x28mm to the second section of left anterior descendens (LAD) artery. Cause of STEMI was stent fracture (SF) with small gap in bend. Stent was straighten by guide wire with restoring flow partially. After predilatation with balloon, two stents were implanted (DES) with everolimus. One month later coronary arteriography and intracoronary ultrasound (IVUS) were performed with favorable finding. SF with gap in stent structure owing to thrombosis is one of possible causes of STEMI. SF occurrence is detected less often, but is probably possible cause of in stent restenosis particularly in DES. Methods for SF detection and treatment are not exactly defined. Among possibly causes belong vessel tortuosity, angulation, long and rigid stents. Therapy of SF is discussed.

Keywords: coronary stent, fracture, percutaneous coronary intervention

Zveřejněno: 11. květen 2012


Reference

 1. Chowdhury P.S., Ramos R.G.: Images in clinical medicine. Coronary - stent fracture. N.Engl.J.Med. 2002: 347: 581. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Lee M, Jurewitz D, Aragon J, et al. Stent fracture associated with drug eluting stents: clinical characteristics and implifications. Catheter Cardiovasc Intev. 2007; 69: 387-394. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Shite J, Matsumoto D, Yokohama M. Sirolimus-eluting stents fracture with thrombus, visualization by optical coherence tomography. Eur Heart J. 2006; 27: 1389. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Alexopulos D, Xanthopoulou I. Coronary stent fracture: How frequent is it? Does it matter? Hellenic J Cardiol 2011; 52: 1-5.
 5. Lee SE, Jeong MH, Kim IS, et al. Clinical outcomes and optimal treatment for stent fracture after drug-eluting stent implantation. J Cardiol 2009; 53: 422-428. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Nakazawa G, Finn AV, Vorpahl M, et al. Incidence and predictors of drug eluting stent fracture in human coronary artery. J Am Coll Cardiol. 2009, 54:1924-1931. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Chakravarty T, White AJ, Much M, et al. Metaanalysis of incidence, clinical characteristics and implications of stent fracture. Am J Cardiol 2010; 106: 1075-1080. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Park JS, Cho IH, Kim YJ, et al. Acute myocardial infarction as a consequence of stent fracture and plaque rupture after sirolimus eluting stent implantation. Int J.Cardiol, 2009; 134: e79-81. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Kang WY, Kim W, Hwang SH, et al. Dark side of drug eluting stent: multiple stent fractures and sudden death. Int J.Cardiol 2009; 132: e125-127. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Dorsch MF, Seidelin PH, Blackman DJ. Stent fracture and collapse in a saphenous vein graft causing occlusive restenosis. J Invasive Cardiol 2006; 18: 137-139.
 11. Lee SE, Jeong MH, Kim IS, et al. Clinical outcomes and optimal treatment for stent fracture. J Cardiol 2009; 3: 422-428. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.