Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 112-116

Záchovné operace mitrální chlopně

Jan Harrer, Pavel Žáček, Jan Vojáček, Jan Dominik, Arnošt Drašnar
Kardiochirurgická klinika LF UK a Kardiocentrum FN Hradec Králové

Úvod: Je uvedena historie výkonů na mitrální chlopni. Následuje analýza etiologie postižení mitrální chlopně.

Metodika: Dále jsou probrány principy záchovných operací se zdůrazněním školy záchovných operací mitrální chlopně podle prof. Carpentiera s připomenutím jím zavedené klasifikace mitrálních regurgitací. Je též uveden další rozvoj mitrální chirurgie s využíváním miniinvazivních přístupů. Soubor operovaných a vlastní výsledky: Na naší klinice bylo v letech 2006–2010 provedeno 621 výkonů na mitrální chlopni. Záchovná operace byla provedena u 512 pacientů, což představuje 82,5 %. Třicetidenní mortalita u souboru pacientů léčených plastikou byla 3,3 %. Ve většině případů se jednalo o kombinované výkony (výkony na ostatních chlopních, revaskularizace myokardu, výkony pro fibrilaci síní a jiné). Uvádíme též iniciální výsledky plastik mitrální chlopně z miniinvazivních přístupů.

Závěr: Záchovné operace mitrální chlopně jsou prováděny ve srovnání s náhradami stále častěji. Naše výsledky jsou srovnatelné s publikovanými údaji.

Klíčová slova: záchovné operace mitrální chlopně (mitral valve disease, mitral valve surgery, mitral valve plasty, mitral valve repair), onemocnění mitrální chlopně, chirurgie mitrální chlopně, záchovné operace mitrální chlopně, rekonstrukce mitrální chlopně

Mitral valve preserving surgery

Introduction: The history of mitral valve surgery is presented followed by an analysis of the aetiology of mitral valve disease.

Methods: The principles of valve preserving procedures are discussed, with an emphasis placed on professor Carpentier's school of mitral valve preserving surgery, and the classification of mitral regurgitation established by him is mentioned. Further development in mitral valve surgery using minimally invasive approaches is also presented. Group of surgical patients and results: In the years 2006–2010, 621 mitral valve procedures were performed at our department. Valve preserving surgery was carried out in 512 patients, accounting for 82.5%. The 30-day mortality in the group of patients treated with mitral valve plasty was 3.3%. Most cases involved combined procedures (surgery on other valves, myocardial revascularization, surgery for atrial fibrillation, and others). Initial results of mitral valve plasties using a minimally invasive approach are also reported.

Conclusion: Mitral valve preserving procedures are increasingly performed compared to replacement surgery. Our results are comparable to the data published.

Keywords: valve preserving surgery, mitral valve disease, mitral valve surgery, mitral valve plasty, mitral valve repair

Zveřejněno: 11. květen 2012


Reference

 1. Cutler EC, Levine SA. Cardiotomy and valvulotomy for mitral stenosis. Boston Med Surg J 1923; 188: 1023-1026. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Souttar HS. Surgical treatment of mitral stenosis. Br Med J 1925; 2: 603-607. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Bailey CP. The surgical treatment of mitral stenosis. Dis Chest 1949; 15: 377. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Bedrna J, Procházka J, Kučera M. Radikální chirurgická léčba zúženého levého žilního ústí. Rozhl Chir 1953; 32: 120-126.
 5. Gibbon JH, Dobell AR, Voigt GB, et al. The closure of interventricular septal defects on dogs during open cardiotomy with the maintenance of the cardio-respiratory functions by a pump oxygenator. J Thorac Surg 1954; 28:235-240.
 6. Lillehei CW, Gott VL, Dewall RA, et al. Surgical correction of pure mitral insufficiency byannuloplasty under direct vision. Lancet, 1957; 1: 446.
 7. McGoon DC. Repair of mitral insufficiency due to ruptures chordae tendineae. J Thorac Cardiovasc Surg. 1960: 357.
 8. Westaby S. Development of surgery for valvular heart disease. In: Westaby S: Landmarks in cardiac surgery, Oxford, ISIS Medical Media Ltd, 1997: 139-185.
 9. Starr A, Edwards WL. Mitral replacement: clinical experience with a ball-valve prosthesis. Ann Surg 1961; 154: 726-740.
 10. Carpentier A. Cardiac valve surgery: the, ,French correction". J Thorac Cardiovasc Surg, 1983; 86: 323-337.
 11. Carpentier A, Adams DH, Filsoufi F. Carpentier´s Reconstructive valve surgery, from valve analysis to valve reconstruction. Saunders, Elsevier, 2010. ISBN: 978-0-7216-9168-10.
 12. Perier P, Hohenberger W, Lakew F, et al. Toward a new paradigm for the reconstruction of posterior leaflet prolaps: midterm results of the, ,respect rather than resect" approach. Ann Thorac Surg 2008; 86: 718-725.
 13. Oppell UO, Mohr FW. Chordal replacement for both minimally invasive and conventional mitral valve surgery using premeasured Gore-Tex loops. Ann Thorac Surg 2000; 70: 2166-2168. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Kuntze T, Borger MA, Falk V, et al. Early and mid-term results of mitral valve repair using premeasured Gore-Tex loops (Loop Technigue). Eur J Cardiothorac Surg 2008; 33: 566-572. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Casselman, FP, Van Slycke S, Wellens F, et al. Mitral valve surgery can now routinely be performed endoscopically. Circulation 2003; II-48 - II-54.
 16. Greco E, Zaballos JM, Alvarez L, et al. Video-asisted mitral surgery through a micro-access: A safe and reliable reality in the current era. J Heart Valve Disease 2008; 17: 48-53.
 17. Degan S, Aybek T, Risteski PS, et al. Minimally invasive port access versus conventional mitral valve surgery: Prospective randomized study. Ann Thorac Surg 2005; 79: 492-498. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Seeburger, J, Borger MA, Falk V, et al. Minimal invasive mitral valve repair for mitral regurgitation: results of 1339 consecutive patiets. European J Cardio-thorac Surg 2008; 34: 760-765. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Chitwood WR, Rodriguez MW, Chu A, et al. Robotic mitral valve repairs in 300 patients: a single-center experience. J Thorac Cardiovasc Surg 2008; 136: 436-444. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.