Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 130-134

Srovnání nízké a standardní dávky nefrakciovaného heparinu u transradiálních diagnostických srdečních katetrizací

Ivo Bernat, Jan Pešek, Jiří Koza, Michal Šmíd, Hana Brůhová, Gabriela Štěrbáková, Lucie Štěpánková, Martin Kačer, Petr Doškář, Richard Rokyta
Kardiologické oddělení a angiologická ambulance I. interní kliniky FN a LF UK Plzeň

Při transradiálních srdečních diagnostických katetrizacích se z důvodu prevence okluze radiální tepny dosud užívá nefrakciovaný heparin (UFH) ve standardní dávce 5 000 jednotek (j.). Cílem naší práce bylo srovnání této dávky s podáním dávky 2 000 j. UFH s využitím perfuzní hemostázy. Celkem bylo randomizováno 280 pacientů přijatých k jednodennímu pobytu v nemocnici a 78 z nich vyřazeno vzhledem k ad hoc provedené intervenci (PCI). Hodnoceno bylo 202 pacientů, 102 ve skupině A (5 000 j.) a 100 ve skupině B (2 000 j.). Nezjistili jsme významné rozdíly ve výskytu okluze radiální tepny, hematomu ani doby komprese v obou skupinách.

Klíčová slova: transradiální katetrizace, perfuzní hemostáza, okluze radiální tepny

Comparison of low and standard dose of unfractionated heparin in transradial diagnostic cardiac catheterizations

Standard dose 5 000 units of unfractionated heparin (UFH) is routinely used during transradial cardiac diagnostic catheterization for prevention of radial artery occlusion. The aim of our study was to compare this standard dose with 2 000 units of UFH in combination with patent hemostasis. 280 outpatients were randomized and 78 were excluded due to ad hoc intervention (PCI). 202 patients were analyzed, 102 in group A (5 000 U) and 100 in group B (2 000 U). There were no significant differences between both groups in radial artery occlusion, hematoma and compression time.

Keywords: transradial catheterization, patent hemostasis, radial artery occlusion

Zveřejněno: 1. červen 2010


Reference

 1. Lefevre T, Thebault B, Spaulding C, Funck F, Chauveau M, Guillard N, Chalet Y, Bellorini M, Guerin F. Radial artery patency after percutaneous left radial artery approach for coronary angiography. The role of heparin. Eur Heart J 1995; 16: 293.
 2. Spaulding C, Lefevre T, Funck F, Thebault B, Chauveau M, Ben Hamda K, Chalet Y, Monsegu J, Tsocanakis O, Py A, Guillard N, Weber S. Left radial approach for coronary angiography: results of a prospective study. Catheter Cardiovasc Diagn 1996; 39: 365-370. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Carrington C, Mann R, El-Jack S. An accelerated hemostasis protocol following transradial cardiac catheterization is safe and may shorten hospital stay. J Interven Cardiol 2009; 22: 571-575. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Stella PR, Kiemeneij F, Laarman GJ, Odekerken D, Slagboom T, Van der Wieken R. Incidence and outcome of radial artery occlussion following transradial artery coronary angioplasty. Catheter Cardiovasc Diagn 1997; 40: 156-158. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Nagai S, Abe S, Sato T, Hozawa K, Yuki K, Hanashima K, Tomoike H. Ultrasonic assessment of vascular complications in coronary angiography and angioplasty after transradial approach. Am J Cardiol 1999; 83: 180-186. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Saito S, Ikei H, Hosokawa G, Tanaka S. Influence of the ratio between radial artery inner diameter and sheath outer diameter on radial artery flow after transradial coronary intervention. Catheter Cardiovasc Interv 1999; 46: 173-178. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Pancholy S. Comparison of the effect of intra-arterial versus intravenous heparin on radial artery occlussion after transradial catheterization. Am J Cardiol 2009; 104: 1083-1085. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Feray H, Izgi C, Cetiner D, Men EE, Saltan Y, Baltay A, Kahraman R. Effectiveness of enoxaparin for prevention of radial artery occlusion after transradial cardiac catheterization. J Thromb Thrombolysis: 2009; 39: 365-370.
 9. Sanmartin M, Gomez M, Rumoroso JR, Sabada M, Martinez M, Baz JA, Iniguez A. Interruption of blood flow during compression and radial artery occlusion after transradial catheterization. Catheter Cardiovasc Interv 2007; 70: 185-189. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Barbeau GR, Arsenault F, Dugas L, et al. Evolution of the ulnopalmar arterial arches with pulse oximeter and plethysmography: Comparison. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 34A.
 11. Pancholy S, Coppola J, Patel T, Roke-Thomas M. Prevention of radial artery occlusion-patent hemostasis evaluation trial (PROPHET study). Catheter Cardiovasc Interv 2008; 72: 335-340. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Cubero JM, Lombardo J, Pedrosa C, Diaz-Bejarano D, Sanchez B, Fernandez V, Gomez C, Vazquez R, Molano F, Pastor LF. Radial compression guided by mean artery pressure versus standard compression with a pneumatic device (RACOMAP). Catheter Cardiovasc Interv 2009; 73: 467-472. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Gomez M, Sanmartin M, Martinez M, Rumoroso JR, Pereira B, Iniguez A, Sabada M, Luquin R. Role of nursing care in the prevention of the radial artery occlusion after transradial cardiac catheterization. European J Cardiovasc Nursing 2007; 6(Suppl 1): S13-S14. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.