Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 43-46

Perkutánní implantace aortální chlopně u nemocné s těsnou aortální stenózou

Michael Želízko1, Bronislav Janek1, Ivan Netuka1, Jiří Malý1, Tomáš Kotulák2, Tomáš Marek1, Dana Kautznerová3, Olaf Luha4
1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2 Klinika anestesiologie a resuscitace IKEM, Praha
3 Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
4 Graz Medical University Clinic, Graz, Austria

Popisujeme kazuistiku nemocné s významnou aortální stenózou a ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Byla léčena katetrizační metodou perkutánní implantace aortální chlopně (TAVI) po předchozí PCI ramus interventricularios anterior s implantací lékového stentu. Popisujeme techniku výkonu.

Klíčová slova: aortální stenóza, perkutánní implantace aortální chlopně.

Percutaneous aortic valve implantation in patient with severe aortic stenosis

A case of an old lady with symptomatic aortic stenosis and ischemic heart disease is presented. She was treated by Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) after previous PCI of left anterior descending artery with drug eluting stent implantation. The technique of TAVI is described.

Keywords: aortic stenosis, percutaneous aortic valve implantation.

Zveřejněno: 1. duben 2009


Reference

  1. Serryus PW: Transcatheter Aortic Valve Replacement: State of the Art. Keynote Adress - EuroPCR 2008, Barcelona, May 14th, 2008, in press.
  2. Piazza N, Onuma Y, Jesserun E: Early and Persistent Intraventricular Conduction Abnormalities and Requirements for Pacemaking after Percutaneous Replacement of the Aortic Valve. JACC: Cardiovascular interventions, 1 (3), 2008: 310-316.
  3. Otten AM, van Domburg RT, van Gameren M: Population Characteristics, Treatment Assignment and Survival of Patients with Aortic Stenosis Reffered for Percutaneous Valve Replacement. EuroInterv. 2008, 4:250-255. Přejít k původnímu zdroji...
  4. de Jaegere P, van Dijk LC, Laborde J: True Percutaneous Implantation of the CoreValve Aortic Valve Prosthesis by the Combined Use of Ultrasound Guided Vascular Access, Prostar XL and the TandemHeart. EuroInterv. 2007, 2: 500-505.
  5. Vahanian A, Alfieri O, Al-Attar N: Transcatheter Valve Implantation for Patients with Aortic Stenosis: a position statement from the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) and the European Society of Cardiology (ESC), in collaboration with the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). EuroInterv. 2008, 4:193-199. Přejít k původnímu zdroji...
  6. de Jaegere P, Kovac J, Otten AM: One-Year Clinical Outcome After Percutaneous Aortic Valve Implantation. Circulation 2008, 118: 904.
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.