Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 155-157

Kombinace elektroanatomického mapování a kryoablace incesantní komorové extrasystolie z levého Valsalvova sinu

Martin Fiala, Marian Branny
Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, Třinec

Prezentujeme kazuistiku mladého muže s incesantní idiopatickou komorovu extrasystolií vycházející z levého aortálního Valsalvova sinu. Lokalizace ektopického ložiska a jeho anatomický vztah ke kmeni levé věnčité tepny byly stanoveny pomocí elektroanatomického mapování a angiografických vyšetření. Nebolestivá a bezpečná destrukce ložiska ablací byla provedena pomocí kryoenergie.

Keywords: idiopatická komorová ektopie, aortální Valsalvův sinus, kryoablace

Combined electroanatomic mapping and cryoablation of incessant ventricular premature beats from the left aortic sinus of Valsalva

A case of a young man with incessant idiopathic ventricular premature beats originating from the left aortic sinus of Valsalva is presented. Localization of the ectopic focus and its anatomic relation to the left main coronary artery was identified using electroanatomic mapping and angiography. Painless and safe destruction of the ectopic focus was completed with cryoablation.

Keywords: idiopathic ventricular ectopy, aortic sinus of Valsalva, cryoablation

Published: 20. prosinec 2008


Reference

 1. Callans DJ, Menz V, Schwartzman D, et al. Repetitive monomorphic tachycardia from the left ventricular outflow tract: electrocardiographic patterns consistent with a left ventricular site origin. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 1023-1027. Go to original source...
 2. Kanagaratnam L, Tomassoni G, Schweikert R, et al. Ventricular tachycardias arising from the aortic sinus of Valsalva: an under-recognized variant of left outflow tract ventricular tachycardia. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 1408-1414. Go to original source...
 3. Ouyang F, Fotuhi P, Ho SY, et al. Repetitive monomorphic ventricular tachycardia originating from the aortic sinus cusp. J Am Coll Cardiol 2002; 39: 500-508. Go to original source...
 4. Vaseghi M, Cesario DA, Mahajan A, et al. Catheter ablation of right ventricular outflow tract tachycardia: value of defining coronary anatomy. J Cardiovasc Electrophysiol 2006; 17: 632-637. Go to original source...
 5. Hirasawa Y, Miyauchi Y, Iwasaki YK, et al. Successful radiofrequency catheter ablation of epicardial left ventricular outflow tract tachycardia from the anterior interventricular coronary vein. J Cardiovasc Electrophysiol 2005; 16(12): 1378-1380. Go to original source...
 6. Daniels DV, Lu YY, Morton JB, et al. Idiopathic epcardial left ventricular tachycardia originating remote from the sinus of Valsalva: electrophysiological characteristics, catheter ablation, and identification form the 12-lead electrocardiogram. Circulation 2006; 113: 1659-1666. Go to original source...
 7. Takemoto M, Yoshimura H, Ohba Y, et al. Radiofrequency catheter ablation of premature ventricular complexes form right ventricular outflow tract improves left ventricular dilatation and clinical status in patients without structural heart disease. J Am Coll Cardiol 2005; 45: 1259-1265. Go to original source...
 8. Chovančík J, Fiala M, Szymeczek H, et al. Idiopatická komorová extrasystolie - katetrová ablace jako léčebná alternativa. Vnitř Lék 2006; 52: 124-131.
 9. Gage AA, Baust J. Mechanisms of tissue injury in cryosurgery. Cryobiology 1998; 37: 171-186. Go to original source...
 10. Kurzidim K, Schneider HJ, Kuniss M, et al. Cryocatheter ablation of right ventricular outflow tract tachycardia. J Cardiovasc Electrophysiol 2005; 16: 366-369. Go to original source...
 11. Ariizumi K, Hashimoto R, Hasuda N, et al. Surgical cryoablation for frequent premature ventricular contraction originating in the left sinus of Valsalva. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2000; 48: 730-732. Go to original source...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.