Interv Akut Kardiol 2010; 9(1): 32-36

Nezvyklá dislokace síňové a levokomorové elektrody biventrikulárního implantabilního defibrilátoru

Jolana Lipoldová, Miroslav Novák, Tomáš Vykypěl, Ivo Dvořák
I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno

Autoři prezentují případ 46leté ženy po implantaci biventrikulárního implantabilního defibrilátoru (ICD). U pacientky byly systémem dálkového monitorování Biotronik Home Monitoring zachyceny epizody v. s. sinusové tachykardie. Proto bylo upravováno dávkování betablokátoru, které bylo ale bez většího efektu. 2,5 měsíce po implantaci systém Home Monitoring detekoval vzestup impedance levokomorové elektrody, současně na intrakardiálním elektrogramu opakovaných epizod výše uvedených tachykardií se objevil undersensing v levokomorovém kanále. Pacientka se na kontrolu dostala kvůli rodinným problémům se zpožděním, až téměř 4 měsíce po implantaci. Při kontrole byla zjištěna dislokace levokomorové elektrody do kapsy ICD a napnutí síňové elektrody v. s. zodpovědné za dráždění síně. Vzhledem ke stabilní pozici defibrilační elektrody a negativní anamnéze stran manipulace s generátorem v kapse se jednalo ne o twiddler‘ syndrom, ale v. s. o tzv. ratchet syndrom, tj. dislokaci (retrakci) způsobenou jednosměrným klouzáním daných elektrod ve fixačním kanále. Tento typ dislokace je velmi vzácný a je způsobený pravděpodobně mírně volnější fixací elektrody před vstupem do žilního systému. Problém byl vyřešen implantací nové síňové a levokomorové elektrody. Systém Home Monitoring je v takových případech přínosný v časné detekci.

Klíčová slova: twiddler’s syndrom, reel syndrom, ratchet syndrom, dislokace elektrody, retrakce elektrody

Unusual dislocation of atrial and left ventricular electrodes of a biventricular implantable defibrillator

Authors present a case of 46-year old woman after biventricular implantable defibrillator (ICD) implantation. Remote monitoring system (Biotronik Home Monitoring) transferred intracardial electrogram of multiple episodes of supraventricular tachycardia, evaluated by the physician to be sinus tachycardia. Betablocker dosage was increased but without effect. Two and half months after implantation, Home Monitoring system alerts abnormal increase of left ventricle lead impedance. Intracardial electrogram of formerly mentioned episodes show intermittent loss of left ventricular sensing. The patient arrived to extra-follow-up 4 months after implantation due to family problems. X-rays show left ventricle lead dislodgement to ICD pocket and atrial lead rectified in tension being considered the cause of atrial arythmogenicity. Taking into account the stable position of defibrillation lead and negative history of generator manipulation in the pocket, we think it is not a form of twiddler’s syndrome but so-called ratchet syndrome. This means, the dislocation (or retraction) was caused by one-way-movement of affected leads in pocket fixation. This form of dislocation is very rare and caused probably by notso- tight fixation of the leads before entering venous system. The problem was resolved by implantation of new left ventricle and atrial leads. Home Monitoring system is appropriate for early detection in such cases.

Keywords: twiddler’s syndrome, reel syndrome, ratchet syndrome, lead dislocation, lead retraction

Zveřejněno: 1. březen 2010


Reference

 1. Aggarwal RK, Ray SG, Charles RG. Acute and early complications of permanent pacing: A prospective audit of 926 consecutive patients from a UK center. International Journal of Angiology 1996; 5: 78-81. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Fortescue EB, Berul CI, Cecchin F, Walsh EP, Triedman JK, Alexander ME. Patient, procedural, and hardware factors associated with pacemaker lead failures in pediatrics and congenital heart disease. Heart Rhythm 2004; 1: 150-159. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Bayliss CE, Beanlands DS, Baird RJ. The pacemaker-twiddler's syndrom: a new complication of implantable transvenous pacemaker. Can Med Assoc J 1968; 99: 371-373.
 4. Meyer JA, Fruehan CT, Delmonico JE. The pacemaker twiddler's syndrome: a further note. J Thorac Cardiovasc Surg 1974; 67: 903-907.
 5. Rodan BA, Lowe JE, Chen JTT. Abdominal twiddler's syndrome. Am J Roetgenol 1978; 131: 1084-1085. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Veltri EP, Mower MM, Reid PR. Twiddler's syndrom: a new twist. Pacing Electrophysiol J 1984; 7: 1004-1009. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Weiss D, Lorber A. Pacemaker twiddler's syndrome. Int. J Cardiol 1987; 15: 357-360. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Newland GM, Janz TG. Pacemaker-twiddler's syndrome: a rare cause of lead displacement and pacemaker malfunction. Ann Emerg Med 1994; 23: 136-138. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Carnero-Varo A, Pérez-Paredes M, Ruiz-Ros JA, GiménezCervantes D, Martínez-Corbalán FR, Cubero-López T, Jara-Pérez P., ,Reel Syndrome": a new form of Twiddler's syndrome? Circulation 1999; 100: e45-e46. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Vural A, Agacdiken A, Ural D, Komsuoglu B. Reel syndrome and pulsatile liver in a patient with a two-chamber pacemaker. Jpn Heart J 2004; 45: 1037-1042. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Von Bergen NH, Atkins DL, Cingerich JC, Law IH., ,Ratchet" syndrome, another etiology for pacemaker lead dislodgement: a case report. Heart Rhythm 2007; 4: 788-789. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Atar I, Acil T, Ozin B. Reel syndrome in a patient with a three-chamber implantable cardiovertor-defibrillator. Europace 2007; 9(8): 674. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Patel MB, Pandya K, Shah AJ, Lojewski E, Castellani MD, Thakur R. Reel syndrome-not a twiddler variant. J Interv Card Electrophysiol. 2008; 23: 243-246. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.