Interv Akut Kardiol 2006; 5(5): 227-230

Tako-tsubo kardiomyopatie

Josef Bis3, Pavel Polanský5, prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc3, Ludovít Klzo1, Josef Šťásek2, prof. MUDr. Jaroslav Dušek CSc3,4, Miroslav Brtko5
1 Klinika radiologie, FN Hradec Králové
2 Kardiocentrum dospělých, oddělení invazivní kardiologie interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha
3 I. interní klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
4 Ústav patologie FN a LF UP Olomouc
5 Kardiochirurgická klinika LF UK a Kardiocentrum FN Hradec Králové

Kazuistické sdělení popisuje případ pacientky přijaté s anginózní bolestí při významné námaze. Koronární tepny bez postižení, anamnéza a typický ventrikulografický nález s normalizací funkce do 7 dnů svědčí pro tako-tsubo kardiomyopatii. V závěru autoři shrnují základní poznatky o této nosologické jednotce.

Klíčová slova: Klíčová slova: Tako-tsubo kardiomyopatie, akutní koronární syndrom, bolesti na hrudi.

TAKO-TSUBO CARDIOMYOPATHY - CASE REPORT

Case report of woman suffering sudden chest pain on exertion. There were specific findings for Tako-tsubo cardiomyopathy: coronary angiogram without diseased vessels, clinical course, shape of left ventricle in acute phase and rapid improvement of it´s function. Finaly we summarize basic findings of this disease.

Keywords: Key words: Tako-tsubo cardiomyopathy, acute coronary syndrom, chest pain.

Zveřejněno: 1. únor 2007


Reference

 1. Dote K, Sato H, Tateishi H et al. Myocardial stunning due to simultaneous multivessel coronary spasm: a review of 5 cases. J Cardiol 1991;21:203-214.
 2. Tsuchihashi K, Ueshima K, Uchida T et al. Transient left ventricular apical ballooning without coronary artery stenosis: a novel heart syndrome mimicking acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2001;38:11-18. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Klinceva M, Widimsky P, Pesl L et al. Incidence of stress-induced myocardial stunning (TakoTsubo cardiomyopathy) among patients undergoing emergent coronary angiography for suspected acute myocardial infarction. Eur Heart J 2006;27Suppl:433.
 4. Pilliere R, Mansencal N, Digne F et al. What is the prevalence of Tako-Tsubo syndrome in a large urban agglomeration? Eur Heart J 2006;27 Suppl:585.
 5. Santarelli A, Franco N, Aquilina M et al. Prevalence of tako-tsubo cardiomyopathy in patients admitted for primary PTCA : a single centre experience. Eur Heart J, 2006;27 Suppl:586.
 6. Wittstein I, Thiemann RD, Lima JAC, et al. Neurohumoral features of myocardial stunning due to sudden emotional stress. N Eng J Med 2005;352:539-548. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Connelly KA, MacIsaac AI, Jelinek VM. Stress, myocardial infarction, and the, ,tako-tsubo" phenomenon. Heart 2004;90:e52. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Bybee K, Kara T, Prasad A et al. Systematic review: transient left ventricular apical ballooning: a syndrome that mimics ST-segment elevation myocardial infarction. Ann Intern Med 2004;141:858-865. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Deetjen AG, Conradi G, Mollmann S, Rad A, Hamm CW, Dill T. Value of gadolinium- enhanced magnetic resonance imaging in patients with Tako-Tsubo-like left ventricular dysfunction. J Cardiovasc Magn Reson 2006;8:367-372. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Koeth O, Towae F, Bauer T et al. Cardiac-MRI-findings in consecutive patients with Tako Tsubo cardiomyopathy. Eur Heart J 2006;27 Suppl:586.
 11. Kurisu S, Sato H, Kawagoe T et al. Tako-tsubo-like left ventricular dysfunction with ST-segment elevation: a novel cardiac syndrome mimicking acute myocardial infarction. Am Heart J 2002;143:448-455. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Kume T, Akasaka T, Kawamoto T et al. Relationship between coronary flow reserve and recovery of regional left ventricular function in patients with tako-tsubo-like transient left ventricular dysfunction. J Cardiol 2004;46:123-129.
 13. Elesber A, Lerman A, Bybee KA et al. Myocardial perfusion in apical ballooning syndrome correlate of myocardial injury. Am Heart J 2006;152:469 e9-13. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Merli E, Sutcliffe S, Gori M, Sutherland GGR. Tako-Tsubo cardiomyopathy: New insights into the possible underlying pathophysiology. Eur J Echocardiogr. 2006;7:53-61. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Ueyama T, Hano T, Kasamatsu K et al. Estrogen attenuates the emotional stress-induced cardiac response in the snímal model of Tako-tsubo (Ampula) cardiomyopathy. J Cardiovasc Pharmacol 2003;42 Suppl 1:S 117-119. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Hertting K, Krause K, Härle T, Boczor S, Reimers J, Kuck K-H. Transient left ventricular apical ballooning in a community hospital in Germany. Int J Cardiol 2006;112:282-288. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Nef HM, Mollmann H, Vogt A et al. Multiple episodes of transient global left ventricular dysfuncion reminiscent to apical ballooning. Cardiology 2006;108:1-3. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.