Interv Akut Kardiol 2005; 4(2): 98-102

Komplikované koronární intervence. Kdy ještě? Kdy již ne?

Josef Šťásek4, Dušan Černohorský1, Josef Bis3, Miroslav Brtko2, Pavel Polanský2, Jan Vojáček3,4
1 Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové
2 Kardiochirurgická klinika LF UK a Kardiocentrum FN Hradec Králové
3 I. interní klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
4 Kardiocentrum dospělých, oddělení invazivní kardiologie interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha

Na příkladu čtyř kazuistik autoři diskutují problém koronárních intervencí u velmi rizikových nemocných s komplexním koronárním postižením. Je ukázáno, že je možné úspěšně provádět intervence u těchto velmi rizikových nemocných. Je však nutné počítat s častějším výskytem závažných komplikací. Autoři konstatují, že další zlepšení výsledků koronárních intervencí u těchto komplikovaných PCI mohou přinést nové systémy oběhové podpory.

Klíčová slova: Klíčová slova: PCI, komplexní koronární leze.

COMPLICATED CORONARY INTERVENTIONS. WHEN IS EARLY ENOUGH? WHEN IS TOO LATE?

The authors discuss the issue of complex coronary interventions in high risk patients on an example of four case reports. In this group of patients, it is possible to perform PCI successfully, but a higher incidence of serious complications has to be taken into account. The authors claim that new systems of circulation support might improve the outcomes of high risk PCI.

Keywords: Key words: high risk PCI, complex coronary lesion.

Zveřejněno: 1. leden 2006


Reference

 1. Briguori C, Sarais C, Pagnotta P, et all. Elective vervus provisional baloon pumping in high risk percutaneous transluminal coronaroplasty. Am Heart J 2003; 145: 700-707. Přejít k původnímu zdroji...
 2. de Feyter PJ, Ruygrok PN. Coronary intervention: risk stratification and management of abrupt coronary occlusion. Eur Heart J 1995; 16: 97-103. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Fox KA, Poole-Wilson PA, Henderson RA, et al. Interventional versus conservative treatment for patients with unstabel angina or non-ST-elevation myocardial infarction: the British Heart Foundation RITA 3 randomised trial. Randomized Intervention Trial of unstable Angina. Lancet 2002; 360: 743-751. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Grüntzig A. Transluminal dilatation of coronary artery stenosis. Lancet 1978; 1: 263. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Invasive compared with non-invasive treatment in unstable coronary-artery disease: FRISC II prospective randomised multicentre study. Fragmin and Fast Revascularisation during InStability in coronary artery disease Investigators. Lancet 1999; 354: 708-715.
 6. Kimura A, Toyota E, Sonfrang L, et al. Effects of intraaortic baloon pumping on the septal arterial blood flow velocity wavefrom during severe left main coronary artery stenosis. J Am Coll Cardiol 1996; 27: 810-816. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Lemos PA, Cummins P, Lee CH, et al. Usufuless of percutaneous left ventricular assistence to support high risk pertucaneous coronary interventions. Am J Cardiol 2003; 91: 479-481. Přejít k původnímu zdroji...
 8. McCullough PA, O´Neill WW, Graham M, et al. A prospective randomized trial of triage angiography in acute coronary syndromes ineligible for thrombolytic therapy. Results of the medicine versus angiography in thrombolytic exlusion (MATE) trial. J Am Coll Cardiol 1998; 32: 596-605. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Menon V, Slater JN, Whitw ED, et al. Acute myocardial infarction complicated by systemic hypoperfusion without hypotension: report of the SHOK Trial Registy. Am J Med 2000; 108: 374 380. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Moses JW, Leon MB, Popma JJ, et al. Sirolimus-eluting stents versus standard stents in patients with stenosis in a native coronary artery. N Engl J Med 2003; 349: 1315-1323. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Moussa I, Oetgen M, Roubin G, et al. Effectiveness of clopidogrel and aspirin versus ticlopidine and aspirin in preventing stent thrombosis after coronary stent implantation. Circulation 1999; 99: 2364-2366. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Park SJ, Shim WH, Ho DS, et al. A paclitaxel-eluting stent for the prevention of coronary restenosis. N Engl J Med 2003; 348: 1537-1545. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Randomised placebo-controlled and balloon-angioplasty-controlled trial to assess safety of coronary stenting with use of platelet glycoprotein IIb/IIIa blockade. The EPISTENT Investigators. Evaluation of Plateler IIb/IIIa Inhibitor for Stenting. Lancet 1998; 352: 87-92.
 14. Randomised placebo-controlled trial of abciximab before and during coronary intervention in refractory unstable angina: the CAPTURE Study Lancet 1997; 349: 1429-1435.
 15. Savage MP, Douglas JS Jr, Fischman DL, et al. Stent placement compared with balloon angioplasty for obstructed coronary bypass grafts. Sphenous Vein De Novo Trial Investigators. N Engl J Med 1997; 337: 740-747. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Serruys PW, van Hout B, Bonnier H, et al. Randomised comparison of implantation of heparin coated stents with balloon angioplasty in selected patients with coronary artery disease (Benestent II). Lancet 1998; 352: 673-681. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Serruys PW, et al. Stenting vs CABG in multivessel coronary artery disease. ARTS trial. N Engl J Med 2001; 344: 1117-1124. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Singh M, Lennon RJ, Holmes DR, et al. Correlation of procedural complications and a simple integer risk score for percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol 2002; 40: 387-393. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Singh M, Rihal CS, Selzer F, et al. Validation of Mayo Clinic Risk adjustment model for in hospital complication after pertcutaneou coronary interventions, using the National Heart Lung and blood institute dynamic registry. J Am Coll Cardiol 2003; 42: 1722-1728. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Stone GW, Ohman EM, Miller MF, et al. Contemporary utilization and outcomes of intra-aortic balloon contrapulzatino in acute myocardial infarction: the Benchmarkt Registry. J Am Coll Cardiol 2003; 41: 1940-1945. Přejít k původnímu zdroji...
 21. The EPILOG Investigators. Platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor blockade and low-dose heparin during percutanous coronary revascularization N Engl J Med 1997; 336: 1689-1696. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Vranckx P, Foley PD, de Feyter PJ, et al. Clinical introduction of the Tandemheart a percutaneous left ventricular assist device, for cilculatory support during high risk percutaneous coronary intervention. Int J Cardiovascular Interventions, 2003; 5: 35-39. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Widimský P, Groch L, Želízko M, et al. Multicenter randomized trial comparing transport to primary angioplasty vs. Immediate thrombolysis vs. Combined strategy for patients with acute myocardial infarction presenting to a community hospital without a catheterization laboratory. The PRAGUE Study. Eur Heart J 2000; 21: 823-831. Přejít k původnímu zdroji...
 24. Zijlstra F, Hoorntje JC, de Boer MJ, et al. Long-term benefit of primary angioplasty as compared with thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. N Engl J Med 1999; 341: 1413-1419. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.