INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI - VIII. konference ambulantních internistů, IX. Olomouc kazuistická; Olomouc; 15. – 16.  3.  2018


Srdečně zveme zájemce z řad odborné veřejnosti na XIII. konferenci ambulantních internistů, která se uskuteční v polovině března 2018 již tradičně v prostorách Clarion Congress Hotelu Olomouc. Témata jednotlivých přednáškových bloků jsou vybírána s ohledem na zájem lékařů vyjádřený v účastnických anketách – připravujeme pro vás tedy opět pestrý program plný zajímavých témat vztažených k aktuální praxi. Nově zahajujeme seriál bloků Interpretace laboratorních výsledků – začneme laboratorními nálezy a zobrazovacími metodami v kardiologii a v následujících ročnících budeme pokračovat interpretací laboratorních výsledků v dal- ších oborech vnitřního lékařství. Navazujeme také na úspěšné mezioborové přednášky z předchozích let – tentokrát účastníky jistě zaujme problematika perspektiv buněčné terapie v klinické praxi. Jednotlivé bloky budou opět doplněny kazuistikami. Těšíme se na vás v předjarní Olomouci.
Připomeňte si loňský ročník prostřednictvím videa.Hlavní partner

Místo konání

 • Clarion Congress Hotel Olomouc
 • Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

Termín konání

 • 15.-16. 3. 2018

Pořadatel

 • společnost Solen
 • časopis Interní medicína pro praxi

Záštita

 • OS ČLK v Olomouci
 • Česká internistická společnost ČLS JEP
 • Pracovní skupina ambulantních internistů

Prezident konference

 • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Manažerka akce

 • Mgr. Jitka Nováková, tel.: 582 396 099, mob.: 777 714 680, email: novakova@solen.cz
Další stránka: Program

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.