V. konference Neurologie pro praxi v Plzni; Plzeň; 30. – 31.  1.  2018

Hlavní partneřiMísto konání

  • Parkhotel Congress Center Plzeň
  • U Borského parku 31, 301 00 Plzeň

Termín konání

  • 30.-31. 1. 2018

Pořadatel

  • Společnost SOLEN, s.r.o.
  • časopis Neurologie pro praxi

Záštita

  • Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

Prezidenti akce

  • MUDr. Jiří Polívka, CSc., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Manažerka konference

  • Mgr. Jitka Nováková, mob.: 777 714 680, email: novakova@solen.cz
Další stránka: Program

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.