Intervenční a akutní kardiologie, 2011 (roč. 10), číslo 4

Editorial

Vrozené srdeční vady u dospělých

Jana Popelová

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 152-153

Originální práce

Endovaskulární léčba akutních stavů hrudní aorty: dlouhodobé zkušenosti

Endovascular treatment of the thoracic aorta emergencies: long term follow-up

Jan Raupach, Jan Vojáček, Miroslav Lojík, Antonín Krajina, Josef Bis, Vendelín Chovanec, Jan Harrer, Martin Tuna, Radovan Malý

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 154-162

Cíl: Retrospektivní analýza efektivity a bezpečnosti endovaskulární léčby onemocnění sestupné hrudní aorty a distálního aortálního oblouku pomocí hrudních stentgraftů. Materiál a metodika: V období od května 1999 do března 2011 jsme na našem pracovišti léčili celkem 62 pacientů (46 mužů, 16 žen, průměrný věk 59,5 let). Jednalo se o symptomatickou degenerativní výduť (n = 7), aortální vřed (n = 7), infekční výduť (n = 4), disekci aorty typu B (n = 20), traumatické poranění aorty (n = 24). Pro krátkou proximální kotvící zónu jsme u 3 pacientů provedli hybridní výkon s chirurgickým přešitím odstupů supraaortálních tepen a následným zavedením...

Přehledové články

Současné postavení a výsledky katetrizační implantace aortální chlopně

The present state and results of the transcatheter aortic valve implantation

Michael Želízko

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 164-168

Přehledné sdělení, které se zabývá katetrizační implantací aortální chlopně včetně indikací k výkonu, střednědobých výsledků randomizované studie PARTNER a možných komplikací výkonu.

Profylaxe infekční endokarditidy

Prevention of infective endocarditis

Radek Pelouch

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 170-174

Infekční endokarditida (IE) je závažné onemocnění a některé srdeční choroby jsou predispozicemi k jeho vzniku. V průběhu určitých lékařských výkonů vznikají krátkodobé bakteriemie. Dlouhá desetiletí byla před těmito výkony u rizikových pacientů profylakticky podávána antibiotika s cílem snížit pravděpodobnost vzniku IE. Pro oprávněnost tohoto postupu ale neexistují validní data. Naopak je velmi pravděpodobné, že bakteriemie mnohem častěji vznikají v důsledku běžných denních aktivit (čištění zubů, žvýkání jídla, použití mezizubní nitě nebo párátka). Nově publikovaná doporučení zahraničních kardiologických společností významně redukují užívání...

Trombembolické a krvácivé komplikace u nositelů chlopenních protéz

Thrombembolic and bleeding complications in heart valve prosthesis holders

Jaroslav Dušek, Miroslav Brtko, Josef Šťásek, Josef Bis, Jan Vojáček, Pavel Polanský, Dušan Černohorský

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 176-181

Nemocní po náhradě srdeční chlopně jsou ohroženi celou řadou komplikací. Mezi nejzávažnější patří trombembolické a krvácivé komplikace. Pro ovlivnění rizika těchto komplikací má zásadní význam rozhodnutí, zda nemocnému bude implantována biologická nebo mechanická chlopeň. V případě mechanické chlopně získáme výhled její prakticky neomezeně dlouhé funkce za cenu vyššího výskytu trombembolických a krvácivých komplikací. Incidence trombózy mechanické chlopenní náhrady je udávána v rozmezí 0,2–1,8 %/ pacient/rok. Léčba je závislá na stavu pacienta a na tom, zda došlo k obstrukci chlopně. V úvahu připadá reoperace, trombolýza nebo antikoagulační...

Je dabigatran opravdovou alternativou v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní ?

Is dabigatran a true alternative in preventing thromboembolic complications in patients with atrial fibrillation ?

Kateřina Lefflerová

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 182-186

Prevence tromboembolických komplikací u nemocných s fibrilací síní představuje klíčový terapeutický cíl v péči o nemocné s touto arytmií. Antikoagulační léčba warfarinem je schopna riziko cévní mozkové příhody snížit o 64 %. Léčba warfarinem je však spojena s řadou nevýhod, a tak je léčena pouze část pacientů a ne u všech je dosaženo terapeutického rozmezí. Dabigatran je přímý inhibitor trombinu, podávaný perorálně ve fixní dávce bez nutnosti monitorace antikoagulačního efektu. Jeho bezpečnost a účinnost v prevenci cévních mozkových příhod a systémových embolizací u nemocných s fibrilací síní byla ověřena ve studii RE-LY.

Kazuistiky

Tako-tsubo kardiomyopatie vzniklá v poporodním období

Tako-tsubo cardiomyopathy presenting after delivery

Robert Náplava, Zdeněk Coufal, Martin Gřiva, Jerguš Mistrík, Dagmar Vlčková

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 192-193

Kazuistické sdělení popisuje neobvyklý případ tako-tsubo kardiomyopatie v časném poporodním období.

Farmakoterapie

Medikamentózní léčba při koincidenci chlopenní vady a arteriální hypertenze

Medical treatment in coincident valvular heart disease and arterial hypertension

Zdeněk Monhart, Václav Monhart

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 187-190

Kauzální léčba chlopenních vad je doménou kardiochirurgie. Řada pacientů se srdeční vadou současně trpí arteriální hypertenzí – může se jednat buď o pacienty s vadou ještě neindikovanou k operaci, nebo o pacienty, u kterých byl zvolen konzervativní postup pro vysoké operační riziko. Při léčbě arteriální hypertenze u těchto pacientů máme často možnost vybrat antihypertenziva s určitou „přidanou hodnotou“ ve smyslu ovlivnění symptomů chlopenní vady a objemů levé komory srdeční. Jedná se především o ACE inhibitory u aortální a mitrální regurgitace. Tato skupina léků již není zakázána ani v léčbě hypertenze u pacientů s aortální...

Informace

Nová strategie záchovných operací aortální chlopně: sympozium Aortic Valve Repair: A Step by Step Approach, Paříž 2011

Pavel Žáček

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 195

Emmanuel Lansac, který spolu s Joachimem Schafersem a Gebrinem El-Khoury tvoří trojici předních evropských inovátorů na poli záchovné chirurgie aortální chlopně, zorganizoval v dubnu 2011 v Paříži mimořádně koncizní sympozium Aortic Valve Repair: A Step by Step Approach. Podtitulek názvu výstižně charakterizuje současný pokrok v metodickém a analytickém přístupu a strategii operačního zákroku při dystrofii aortálního kořene.

Akutní kardiologie na sjezdu ČKS v roce 2011

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 196

Intervenční kardiologie - zpráva z XIX. výročního sjezdu ČKS

Petr Kala, Martin Mates

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 197

 

Aktivity Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci

Robert Čihák

Interv Akut Kardiol 2011; 10(4): 198


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.