Intervenční a akutní kardiologie, 2004 (roč. 3), číslo 3

Úvodník

Léčíme správně akutní infarkt zadní stěny?

MUDr. Stanislav Šimek

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 107-108

Původní práce

Aterektomie periferních tepen katétrem Redha-cut: bezprostřední a dlouhodobé výsledky

František Staněk, Radoslava Ouhrabková, Oleksandr Zubkovský, Hana Hejdová

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 115-118

Kardiogenní šok komplikující akutní infarkt myokardu. Výsledky léčby na I. interní klinice FN Hradec Králové v letech 2000-2003

MUDr. Jaroslav Kajzr, Miroslav Solař, Jan Baštecký, Jiří Ceral, Martin Borovec

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 119-121

Má indikace urgentní kardiochirurgické revaskularizace své místo v léčbě akutního koronárního syndromu?

MUDr. Pavel Boček, Jan Pešek, Ivo Bernat, Jiří Koza, Jaroslav Benedík, Tomáš Hájek, Jiří Široký

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 122-124

Přehledy

Postavení direktního stentingu v léčbě akutního koronárního syndromu

Ivo Bernat, Jan Pešek

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 125-127

Diagnostika a léčba postkatetrizačních pseudoaneuryzmat

Martin Tuna, Miroslav Brtko, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Jan Fridrich

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 128-130

Kazuistiky

Neobvykle komplikovaný průběh katetrizačního vyšetření

Vladimír Brzek, Vladimír Lonský, Stanislav Jiška, Pavel Žáček, Dušan Černohorský, Miroslav Solař, Tomáš Hroch, Antonín Krajina

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 131-133

Trombus zaklíněný v perzistujícím foramen ovale

Jan Fridrich, Miroslav Solař, Radovan Malý, Pavel Polanský, MUDr. Pavel Červinka Ph.D., FESC, FACC

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 134-135

Akutní endokarditida jako příčina akutního infarktu myokardu

Michal Rezek, Ota Hlinomaz, MUDr. Ladislav Groch, MUDr. Miloslav Tejc, Jiří Vítovec, Bronislava Slaná

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 136-138

Informace

7th Prague workshop on catheter ablation with live demonstrations

Luděk Haman

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 144-145

The Paris course on revascularization - Euro PCR 2004

Josef Šťásek

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 147

XIV<sup>th</sup> Prague workshop on interventional cardiology - INTERCATH 2004

Michael Želízko

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 148-149

Sjezd České kardiologické společnosti z pohledu programu pracovní skupiny akutní kardiologie

Stanislav Janoušek

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 150

XII. výroční sjezd České kardiologické společnosti z pohledu arytmologa

Vlastimil Vančura

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 151-154

Intervenční kardiologie na 12. výročním kongresu České kardiologické společnosti v Brně

MUDr. Stanislav Šimek

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 155-157

CARDIOSTIM 2004 - zpráva o XIV. světovém kongresu srdeční elektrofyziologie, Nice, 16.-19. 6. 2004

Miloš Táborský

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 158

Heart failure update, Wroclaw 2004

Vlastimil Vančura

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 159-160

Hot-line

-Horké informace- z oblasti primární prevence náhlé srdeční smrti: studie s implantabilními kardiovertery-defibrilátory DINAMIT a SCD-HeFT

Jan Bytešník

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 139-141

WATCH: warfarin a protidestičková léčba u chronického srdečního selhání

Jiří Vítovec

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 142

Obrazová kazuistika

Významné životní výročí (60 let) prof. MUDr. Jana Dominika, CSc.

Jan Harrer

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 161

Laudace

K životnímu jubileu profesora MUDr. Jana Lukla, CSc.

MUDr. Petr Heinc Ph.D, Eliška Sovová

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 162

Suplementum B

Katetrizační ablace arytmogenního substrátu u pacienta s aneuryzmatem levé komory

Petr Peichl, doc. MUDr. Josef Kautzner CSc, Olga Vojvodičová, Hanka Mlčochová

Interv Akut Kardiol 2004; 3(3): 143


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.