Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 162-164

Jaká je optimální strategie předléčení STEMI pacientů P2Y12 inhibitory v přednemocniční péči? Zkušenosti z Plzeňského kraje z let 2013-2014

Eva Dragounová1, Kristýna Junková2, Roman Sviták2,3, Milan Hromádka1, Vratislav Pechman1, Ondřej Sirotek1, Ivo Bernat1, Richard Rokyta1
1 Kardiologické odd., Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LF Plzeň, Univerzita Karlova

2Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 3ARO Mulačovy nemocnice, Plzeň Přednemocniční předléčení STEMI pacientů P2Y12 inhibitory zůstává i v r. 2016 stále kontroverzní otázkou. Na podzim roku 2012 vypracovala Záchranná zdravotnická služba (ZZS) Plzeňského kraje ve spolupráci s Kardiologickým odd. FN Plzeň metodický list na základě doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu STEMI pacientů z r. 2012. V období 2013–2014 bylo v Plzeňském kraji ve vozech ZZS předléčeno P2Y12 inhibitory téměř 50 % nemocných. Nejčastěji podaným P2Y12 inhibitorem byl ticagrelor.

Klíčová slova: předléčení, STEMI, P2Y12 inhibitor, prasugrel, ticagrelor, clopidogrel

What is the optimal strategy of prehospital pretreatment of STEMI patients with P2Y12 inhibitors?

Experience from Pilsner region in the years 2013–2014 Prehospital pretreatment of STEMI patients with P2Y12 inhibitors remains a controversial issue also in year 2016. At the end of the year 2012, Pilsner emergency medical service in cooperation with Cardiology department, University hospital Pilsen prepared treatment protocol based on 2012 ESC guidelines for management of STEMI patients. During 2013–2014, pre-hospital P2Y12 inhibitors were administered nearly in 50 % of STEMI patients. Ticagrelor was the most frequently used drug.

Keywords: pretreatment, STEMI, P2Y12 inhibitor, prasugrel, ticagrelor, clopidogrel

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.