Interv Akut Kardiol 2014; 13(3): 133-136

Klinická a anatomická kritéria pro katetrizační náhrady aortální chlopně

Hana Línková, Eva Pašková, Róbert Petr
III. interní &ndash, kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

Článek se ve stručnosti zabývá klinickými a anatomickými indikacemi pacientů k náhradě aortální chlopně katetrizační metodou (TAVI). Podává přehled anatomických struktur, které je nutné před tímto výkonem vyšetřit a přehled dostupných vyšetřovacích metod, používaných v předoperačním vyšetření.

Klíčová slova: aortální stenóza, TAVI, echokardiografie, CT, MRI

Clinical and anatomical criteria for TAVI

In our paper we review the clinical indications for transcatheter aortic valve implantation (TAVI) and potentional anatomical pitfalls of this procedure. Evaluation of anatomical structures including an overview of modalities used in pre-procedural imaging are summarized.

Keywords: aortic stenosis, TAVI, echocardiography, CT, MRI

Zveřejněno: 1. říjen 2014


Reference

 1. Nishimura RA, Otto Catherine M, Bonow Robert O, Carabello Blase A, et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart DiseaseA Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014; EPUB.
 2. Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). The Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal 2012; 33: 2451-2496.
 3. Popelová J, Benešová M, Brtko M, a kol. Doporučené postupy pro léčbu chlopenních srdečních vad v dospělosti, Cor Vasa 2007; 49(Suppl. 11): 6-46.
 4. Iung B, Cachier A, Baron G, Messika-Zeitoun D, et al. Decision-making in elderly patients with severe aortic stenosis: why are so many denied surgery. Eur Heart J 2005; 26: 2714-2720.
 5. Cribier A, Eltchaninoff H, Bash A, Borenstein N, Tron C, Bauer F, Derumeaux G, Anselme F, Laborde F, Leon MB. Percutaneous transcatheter implantation of an aortic valve prosthesis for calcific aortic stenosis: first human case description. Circulation. 2002; 106: 3006-3008.
 6. Mylotte D, Martucci G, Piazza N. Patient selection for transcatheter aortic valve implantation: An interventional cardiology perspective. Ann Cardiothorac Surg 2012; 1(2): 206-215.
 7. Smith CR, Leon MB, Mack MJ, et al. Transcatheter versus Surgical Aortic-Valve Replacement in High-Risk Patients. N Engl J Med 2011; 364: 2187-2198.
 8. Baumgartner H, et al. Hemodynamic assesment of aortic stenosis: are there still lessons to learn? J. Am. Coll. Cardiol.002006; 47: 138-140.
 9. Baumgartner H, et al. Echocardiographic assesment of valve stenosis: EAE/ASE recommandations for clinical practice. European Journal of Echocardiography 2009; 10: 1-10.
 10. Pouleur AC, le Polain de Waroux JB, Pasquet A, et al. Aortic valve area assesment: multidetector CT compared with cine MRI imaging and transthoracal and transesophageal echocardiography. Radiology 2007; 244: 745-754.
 11. Vahanian A, Alfieri OR, Al-Attar N, Antunes MJ, Bax J, Cormier B, et al. Transcatheter valve implantation for patients with aortic stenosis: a position statement from the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) and the European Society of Cardiology (ESC), in collaboration with the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI).Eur J Cardiothorac Surg 2008; 34: 1-8.
 12. Zegdi R, Ciobotaru V, Noghin M, Sleilaty G, Lafont A, Latrémouille C, et al. Is it reasonable to treat all calcified stenotic aortic valves with a valved stent? Results from a human anatomic study in adults. J Am Coll Cardiol2008; 51: 579-584.
 13. Delgado V, Ng AC, van de Veire NR, et al. Transcatheter aortic valve implantation: role of multi-detector row computed tomography to evaluate prosthesis positioning and deployment in relation to valve function. Eur Heart J 2010; 31: 1114-1123.
 14. Messika-Zeitoun D, Serfaty JM, Brochet E, et al. Multimodal assessment of the aortic annulus diameter: implications for transcatheter aortic valve implantation.J Am Coll Cardiol. 2010; 55(3): 186-194.
 15. Šmíd J, Ferda J, Baxa J, et al. Aortic annulus and ascending aorta: Comparsion of preoperative and perioperative measurement in patients with aortic stenosis. Eur. J. Radiol.2010; 74: 152-155.
 16. Ghanem A, Müller A, Nähle CP, et al. Risk and fate of cerebral embolism after transfemoral aortic valve implantation: a prospective pilot study with diffusion-weighted magnetic resonance imaging. J Am Coll Cardiol. 2010; 55(14): 1427-1432.
 17. Masson JB, Kovac J, Schuler G, et al. Review Transcatheter aortic valve implantation: review of the nature, management, and avoidance of procedural complications. JACC Cardiovasc Interv. 2009; 2(9): 811-820.
 18. Delgado V, Ng AC, Shanks M, et al. Transcatheter aortic valve implantation: role of multimodality cardiac imaging. Expert Rev Cardiovascular Ther 2010; 8: 113-123.
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.