Intervenční a akutní kardiologie

Intervenční a akutní kardiologie, 2017 (vol. 16)

issue 1Content of 2017, issue 1

Intervenční a akutní kardiologie, 2016 (vol. 15)

issue 1Content of 2016, issue 1 |  issue 2Content of 2016, issue 2 |  issue 3Content of 2016, issue 3 |  issue 4Content of 2016, issue 4

Intervenční a akutní kardiologie, 2015 (vol. 14)

issue 1Content of 2015, issue 1 |  issue 2Content of 2015, issue 2 |  issue 3Content of 2015, issue 3 |  issue 4Content of 2015, issue 4

Intervenční a akutní kardiologie, 2014 (vol. 13)

issue 1Content of 2014, issue 1 |  issue 2Content of 2014, issue 2 |  issue 3Content of 2014, issue 3 |  issue 4Content of 2014, issue 4

Intervenční a akutní kardiologie, 2013 (vol. 12)

issue 1Content of 2013, issue 1 |  issue 2Content of 2013, issue 2 |  issue 3Content of 2013, issue 3 |  issue 4Content of 2013, issue 4

Intervenční a akutní kardiologie, 2012 (vol. 11)

issue 1Content of 2012, issue 1 |  issue 2Content of 2012, issue 2 |  issue 3-4Content of 2012 (vol. 3-4), issue 3 |  issue 5-6Content of 2012 (vol. 5-6), issue 5

Intervenční a akutní kardiologie, 2011 (vol. 10)

issue 1Content of 2011, issue 1 |  issue 2Content of 2011, issue 2 |  issue 3Content of 2011, issue 3 |  issue 4Content of 2011, issue 4 |  issue 5-6Content of 2011 (vol. 5-6), issue 5 |  issue 6Content of 2011, issue 6 |  Suppl. AContent of 2011 (vol. Suppl. A), issue 88 |  Suppl. BContent of 2011 (vol. Suppl. B), issue 89 |  Suppl. DContent of 2011 (vol. Suppl. D), issue 90

Intervenční a akutní kardiologie, 2010 (vol. 9)

issue 1Content of 2010, issue 1 |  issue 2Content of 2010, issue 2 |  issue 3Content of 2010, issue 3 |  issue 4Content of 2010, issue 4 |  issue 5Content of 2010, issue 5 |  issue 6Content of 2010, issue 6 |  Suppl.BContent of 2010 (vol. Suppl.B), issue 88

Intervenční a akutní kardiologie, 2009 (vol. 8)

issue 1Content of 2009, issue 1 |  issue 2Content of 2009, issue 2 |  issue 3Content of 2009, issue 3 |  issue 4Content of 2009, issue 4 |  issue 5Content of 2009, issue 5 |  issue 6Content of 2009, issue 6

Intervenční a akutní kardiologie, 2008 (vol. 7)

issue 1Content of 2008, issue 1 |  issue 2Content of 2008, issue 2 |  issue 3Content of 2008, issue 3 |  issue 4Content of 2008, issue 4 |  issue 5Content of 2008, issue 5 |  issue 6Content of 2008, issue 6

Intervenční a akutní kardiologie, 2007 (vol. 6)

issue 1Content of 2007, issue 1 |  issue 2Content of 2007, issue 2 |  issue 3Content of 2007, issue 3 |  issue 4Content of 2007, issue 4 |  issue 5Content of 2007, issue 5

Intervenční a akutní kardiologie, 2006 (vol. 5)

issue 1Content of 2006, issue 1 |  issue 2Content of 2006, issue 2 |  issue 3Content of 2006, issue 3 |  issue 4Content of 2006, issue 4 |  issue 5Content of 2006, issue 5 |  issue 6Content of 2006, issue 6

Intervenční a akutní kardiologie, 2005 (vol. 4)

issue 1Content of 2005, issue 1 |  issue 2Content of 2005, issue 2 |  issue 3Content of 2005, issue 3 |  issue 4Content of 2005, issue 4 |  issue 5Content of 2005, issue 5

Intervenční a akutní kardiologie, 2004 (vol. 3)

issue 1Content of 2004, issue 1 |  issue 2Content of 2004, issue 2 |  issue 3Content of 2004, issue 3 |  issue 4Content of 2004, issue 4

Intervenční a akutní kardiologie, 2003 (vol. 2)

issue 1Content of 2003, issue 1 |  issue 2Content of 2003, issue 2 |  issue 3Content of 2003, issue 3 |  issue 4Content of 2003, issue 4

Intervenční a akutní kardiologie, 2002 (vol. 1)

issue 1Content of 2002, issue 1 |  issue 2Content of 2002, issue 2


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.